กิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีพุทธศักราช 2566
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)
17 Nov 2023
13:30

รายละเอียด:

ด้วยในปีพุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.