สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

General Administrative Office

Previous slide
Next slide

ปฎิทินกิจกรรม

17 Nov 2023
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีพุทธศักราช 2566
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)
13:30

ข่าวประชาสัมพันธ์