ข่าวและกิจกรรม

สจล. จับมือ บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมการพัฒนาระบบสระว่ายน้ำสถาบัน

สจล. จับมือ บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมการพัฒนาระบบสระว่ายน้ำสถาบัน

สจล. จับมือ บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมการพัฒนาระบบสระว่ายน้ำสถาบัน           2 พ.ค. 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง…
สจล. และจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน มุ่งสร้างการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน

สจล. และจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน มุ่งสร้างการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน

สจล. และจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน มุ่งสร้างการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน           25 เม.ย. 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย…
สจล. ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังใหม่

สจล. ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังใหม่

สจล. ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังใหม่            ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย…
สจล. จับมือ กระทรวงมหาดไทย วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และจังหวัดนครนายก ร่วมทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สจล. จับมือ กระทรวงมหาดไทย วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และจังหวัดนครนายก ร่วมทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สจล. จับมือ กระทรวงมหาดไทย วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และจังหวัดนครนายก ร่วมทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    …
สจล. จับมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สจล. จับมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สจล. จับมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน           22 เม.ย. 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.…
สจล. จับมือ บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)…
สจล. จับมือ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)…
กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗               ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รศ.…
สจล. และ CPF ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนา Build Young Business Entrepreneur Workshop

สจล. และ CPF ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนา Build Young Business Entrepreneur Workshop

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนา Build Young Business Entrepreneur Workshop    …
กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗          รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยชาวสจล. ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน…
สจล. จับมือ บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด ลงนามสัญญาถ่ายทอด “เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กราฟีนและตัวเก็บประจุยิ่งยวด”         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย…
สจล. จับมือ บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด ลงนามสัญญาถ่ายทอด “เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กราฟีนและตัวเก็บประจุยิ่งยวด”

สจล. จับมือ บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด ลงนามสัญญาถ่ายทอด “เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กราฟีนและตัวเก็บประจุยิ่งยวด”

สจล. จับมือ บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด ลงนามสัญญาถ่ายทอด “เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กราฟีนและตัวเก็บประจุยิ่งยวด”         ในวันนี้ทางสถาบันได้รับเกียรติจากคุณดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม…
กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗       รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยชาวสจล. ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙…
สจล. จับมือ บริษัท พรีเชียส บล๊อกเชน จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท พรีเชียส บล๊อกเชน จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สจล. จับมือ บริษัท พรีเชียส บล๊อกเชน จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์…
สจล. ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ๒๕๖๗

สจล. ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ๒๕๖๗

สจล. ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ๒๕๖๗     งานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยมีสำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษเป็นผู้แทนสถาบัน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ…
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยชาวสจล.ร่วมทำบุญเช้านี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ…
สจล. จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ ABET

สจล. จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ ABET

สจล. จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ ABET         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)…
สจล. จับมือ เคเอ็มไอที ลาดกระบังและไอออนโฮลดิ้ง ผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยเทคโนโลยีในการผสมชีวพันธุ์ ที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สจล. จับมือ เคเอ็มไอที ลาดกระบังและไอออนโฮลดิ้ง ผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยเทคโนโลยีในการผสมชีวพันธุ์ ที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สจล. จับมือ เคเอ็มไอที ลาดกระบังและไอออนโฮลดิ้ง ผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยเทคโนโลยีในการผสมชีวพันธุ์ ที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ           สจล. จับมือ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง…
สจล. ประสานความร่วมมือ 3 บริษัท พัฒนาเชิงนวัตกรรมและการวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและเป็นรูปธรรม

สจล. ประสานความร่วมมือ 3 บริษัท พัฒนาเชิงนวัตกรรมและการวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและเป็นรูปธรรม

สจล. ประสานความร่วมมือ 3 บริษัท พัฒนาเชิงนวัตกรรมและการวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและเป็นรูปธรรม             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.สุพจน์…
สจล. x CPF จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน “เส้นทางที่ใช่ กับอาชีพที่ชอบ”

สจล. x CPF จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน “เส้นทางที่ใช่ กับอาชีพที่ชอบ”

สจล. x CPF จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน “เส้นทางที่ใช่ กับอาชีพที่ชอบ”             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ บริษัท…
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ…
สจล. จับมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 5 แห่ง นำร่องสนับสนุนสถานศึกษาเพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

สจล. จับมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 5 แห่ง นำร่องสนับสนุนสถานศึกษาเพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

สจล. จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยให้เครือข่ายอีก 5 แห่ง นำร่องสนับสนุนสถานศึกษาเพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ               สจล. จับมือ…
สจล. หารือความร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จํากัด

สจล. หารือความร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จํากัด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หารือความร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จํากัด         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หารือความร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิค…
สจล. จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผสานหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program

สจล. จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผสานหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program

สจล. จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ…
สจล. จับมือ มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร และมูลนิธิคนรักเมืองมีน บูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย

สจล. จับมือ มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร และมูลนิธิคนรักเมืองมีน บูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย

สจล. จับมือ มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร และมูลนิธิคนรักเมืองมีน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยให้ได้รับความรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย…
สจล. จับมือ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

สจล. จับมือ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

สจล. จับมือ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด         เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้และทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ การสร้างรายได้…
สจล. ร่วมมือกับ USNC Australia ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานนิวเคลียร์ด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด

สจล. ร่วมมือกับ USNC Australia ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานนิวเคลียร์ด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีและ Mr. James Voss Managing Director,…
สจล. จับมือ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สจล. จับมือ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สจล. จับมือ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      …
สจล. จับมือ กรุงศรี ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สจล. จับมือ กรุงศรี ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สจล. จับมือ กรุงศรี ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี…
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สจล. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สจล. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สจล. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย…