สจล. เตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

        ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ นำโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ พร้อมด้วย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ ดร.ดวงพร ไกรสุทธิ์ ร่วมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระราชวินยาภรณ์ ท่านเจ้าอาวาส วัดบุรณศิริมาตยาราม รับถวายเครื่องไทยธรรมจากสำนักฯ
สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
___________________________
ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน สามารถร่วมบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 693-0-03315-4
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 088-2-16428-2
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”